Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3132
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PLAY FM 94,2
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 15520/Ε1/12-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Έβρου
Φορέας: 

Ρ/Σ: PLAY FM 94,2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: PLAY FM 94,2

Αντικαταστάθηκε από: 

STATUS RADIO 94,2

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο