Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3131
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STATUS RADIO 94,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/80
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 15520/Ε1/12-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14109/12.10.07 14672/18.10.07
Συχνότητα: 94,2 ΠΛΑΚΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 406/27-1-2016 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ-ΑΠ 566/31-1-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Έβρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: 7ο Χιλιομ. Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Συνόρων ΤΚ 68100 ΤΘ 1110(κομβικό) Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνα: 2551033000 | 2551084888
Φαξ: 2551035853
E-mail: info@statusradio.gr
Φορέας: 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Αντικαθιστά : 

PLAY FM 94,2

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο