Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/990
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Διακριτικός τίτλος: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΕΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: 7ο Χιλιομ. Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης - Συνόρων ΤΚ 68100 ΤΘ 1110(κομβικό) Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνα: 2551033000 | 2551084888
Φαξ: 2551035853
E-mail: info@statusradio.gr
Σταθμός: 

STATUS RADIO 94,2

Νομός: Έβρου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο