Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3205
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SPIRTO FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ61/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 61/9.6.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14183/16.10.07 14236/15.10.07 6436/11.06.08
Συχνότητα: 104,7 ΛΥΓΓΙΑΔΕΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : 9417/21.11.2013: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ -492/29-4-2014 ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ. ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ & ΤΗΛ.
Νομός: Ιωαννίνων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7 Τ.Κ.45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλέφωνα: 2651022236
Φαξ: 2651022236
E-mail: spandelis@hotmail.com
Φορέας: 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Αντικαθιστά : 

SAFARI 104,7

Νομός: Ιωαννίνων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο