Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3249
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΣΤΕΡΙ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ5/13
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 5/16.12.2013
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3794/13-7-2017
Συχνότητα: 88,5 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΤΚ 23062
Τηλέφωνα: 2733051452
Φαξ: 2733051452
E-mail: asterifm@otenet.gr
Φορέας: 

ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο