Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1106
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΤΚ 23062
Τηλέφωνα: 2733051452
Φαξ: 2733051452
E-mail: asterifm@otenet.gr
Σταθμός: 

ΑΣΤΕΡΙ FM

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο