Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3253
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΛΩΔΙΑ FM ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/111
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 117822/Ε1/3166/20.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2960/05.03.08
Συχνότητα: 98,3 ΑΝΩ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ. 23100 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 6938928573
E-mail: panostheofilogiannakos@hotmail.com
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο