Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1110
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ. 23100 ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Τηλέφωνα: 6938928573
E-mail: panostheofilogiannakos@hotmail.com
Σταθμός: 

ΜΕΛΩΔΙΑ FM ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο