Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3254
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΝΟΤΟΣ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ12/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 12/9.1.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14590/17.10.07
Συχνότητα: 94,9 ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 94,9/310/26-10-2004
Νομός: Λακωνίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 121 - ΤΚ 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνα: 2731089400
Φαξ: 2731020371
Φορέας: 

ΜΠΟΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΜΠΟΝΟΣ ΗΛΙΑΣ

Αντικαθιστά : 

FANTASY FM 100.1

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο