Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1111
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΜΠΟΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: ΜΠΟΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 121 - ΤΚ 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνα: 2731089400
Φαξ: 2731020371
Σταθμός: 

ΝΟΤΟΣ FM

Νομός: Λακωνίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο