Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3268
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 91,2 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/147
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3015/Ε/1433/5-3-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3689/27.03.08
Συχνότητα: 91,2 ΚΛΕΙΔΗ
Νομός: Φλώρινας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΚ 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Τηλέφωνα: 2386023479
Φαξ: 2386023479
Φορέας: 

ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο