Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1124
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 15 ΤΚ 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Τηλέφωνα: 2386023479
Φαξ: 2386023479
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 91,2 FM

Νομός: Φλώρινας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο