Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3269
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ18/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 18/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13536/04.10.07
Συχνότητα: 101,5 ΚΛΕΙΔΗ
Νομός: Φλώρινας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12 - ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφωνα: 2385022286 | 2385044252
Φαξ: 2385044253
Φορέας: 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο