Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1125
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΣΜΑΤΟΥ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 12 - ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφωνα: 2385022286 | 2385044252
Φαξ: 2385044253
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

Νομός: Φλώρινας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο