Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3286
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SEVENTH SKY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ79/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 305/8.9.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 79/25.10.2005 ΒΝΛ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3085/07.03.08
Συχνότητα: 98,5 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ 5
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΥΠ'ΑΡ. 569/22.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 378/9.7.2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ---ΥΠ' ΑΡ. 305/8.9.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 79/25.10.2005 ΒΝΛ
Νομός: Χανίων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ 5 - ΤΚ 731 33 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2821045335 | 2821020130
Φαξ: 2821045335
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο