Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1142
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΡ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ 5 - ΤΚ 731 33 ΧΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2821045335 | 2821020130
Φαξ: 2821045335
Σταθμός: 

SEVENTH SKY

Νομός: Χανίων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο