Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3324
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/150
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25432/Ε/4.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13999/11.10.07 14384/16.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 104,9 ΕΠΟΣ/301/5.6.2007
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΙΓΑΙΟΥ 80 ΤΚ82100 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271041120 | 2271041224
Φαξ: 2271026590
E-mail: konkyd@otenet.gr
Φορέας: 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΜΑΛΟΥ ΚΥΔΩΝΗ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΜΑΛΟΥ ΚΥΔΩΝΗ

Αντικαθιστά : 

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΙΟΥ

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο