Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3325
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: 2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΙΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25432/Ε/4.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χίου
Φορέας: 

Ρ/Σ: Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΙΟΥ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΙΟΥ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο