Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3331
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΑΝΑΛΙ ΔΕΛΤΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/241
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24206/Ε/20.11.2000-ΑΠΟΦ 152/2018 ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14181/15.10.07 14365/16.10.07
Συχνότητα: 96,3 ΕΠΟΣ
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΩΡΕΜΗ 8 - ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271027115 | 2271026525
Φαξ: 2271026525
Φορέας: 

ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΝΑΛΙ ΔΕΛΤΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο