Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1185
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΚΑΝΑΛΙ ΔΕΛΤΑ
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΩΡΕΜΗ 8 - ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271027115 | 2271026525
Φαξ: 2271026525
Σταθμός: 

ΚΑΝΑΛΙ ΔΕΛΤΑ

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο