Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3333
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ρ/Σ ΧΙΟΣ FM 97,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/218
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 20937/Ε1/3546/28.3.2002-ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 280/18.7.2011 ΑΠΟ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 214/10.01.08
Συχνότητα: 97,5 ΕΠΟΣ
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΤΕΦ. ΤΣΟΥΡΗ 1 - ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271028993 | 2271043748
Φαξ: 2271081316
Φορέας: 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΙΟΝ. ΔΕΛΕΓΚΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΔΙΟΝ. ΔΕΛΕΓΚΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΧΙΟΣ FM

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο