Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3334
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΙΟΣ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 20937/Ε1/3546/28.3.2002-ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 280/18.7.2011 ΑΠΟ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χίου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΧΙΟΣ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΧΙΟΣ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ρ/Σ ΧΙΟΣ FM 97,8

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο