Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3338
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΟΠ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17383/Ε1/2944/31-8-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χίου
Φορέας: 

Ρ/Σ: TOP FM - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: TOP FM - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

SFERA 98,9

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο