Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3337
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SFERA 98,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/173
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17383/Ε1/2944/31-8-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14491/17.10.07
Συχνότητα: 98,9 ΕΠΟΣ
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΕΚΙΑΡΗ ΣΑΒΒΑ 21 - ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271044133
Φαξ: 2271044565
E-mail: radio@sfera989.gr
Φορέας: 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΤΟΠ FM

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο