Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1191
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΕΚΙΑΡΗ ΣΑΒΒΑ 21 - ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 2271044133
Φαξ: 2271044565
E-mail: radio@sfera989.gr
Σταθμός: 

SFERA 98,9

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο