Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3339
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΡΩΜΑ 89,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/174
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24817/Ε1/27.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15701/02.11.07
Συχνότητα: 89,9 ΕΠΟΣ
Νομός: Χίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗ 12 ΤΚ 82 200 ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ ΧΙΟΣ
Τηλέφωνα: 22710 93899
Φαξ: 22310 67993
E-mail: 899@chroma.gr
Φορέας: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο