Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3340
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24817/Ε1/27.11.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χίου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΧΙΑΚΗ ΦΩΝΗ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΧΡΩΜΑ 89,9

Νομός: Χίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο