Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3366
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: NOW RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18980/Ε1/3161/10-10-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2943/04.03.08
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 94,8 ΒΑΣΙΛΑΚΙ/50/30.1.2012
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 6 ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 65302
Τηλέφωνα: 2510838455 2310478844
Φαξ: 2310478723
Φορέας: 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΕΡΩΤΑΣ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο