Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3371
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 110/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΛΜΟΣ FM 103,2

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο