Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3370
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΛΜΟΣ FM 103,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ110/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 110/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14112/12.10.07 14673/18.10.07
Συχνότητα: 103,2 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 947/30.1.2013: ΝΕΑ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ - 4183/2.5.2013: ΑΛΛΑΓΗ Δ.Τ.-ΑΠ 1920/18.2.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 1090/9-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΚ 64006 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510620105
Φαξ: 2510620105
E-mail: radiomak@otenet.gr
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο