Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1224
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΤΚ 64006 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510620175 | 6942511651
Φαξ: 2510620175
E-mail: radiomak@otenet.gr
Σταθμός: 

ΠΑΛΜΟΣ FM 103,2

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο