Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3386
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: METROPOLIS
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ20/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 20/10.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15619/01.11.07
Συχνότητα: 97,5 ΒΑΣΙΛΑΚΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π. 2521/5.3.2013: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΤΚ- ΑΠ 2009/24-2-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 14 ΤΚ 65403 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2514002579 | 6937796096
Φαξ: 2514002579
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΑΚΡΟΑΜΑ FM 97,8 MHZ

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο