Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3387
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΚΡΟΑΜΑ FM 97,8 MHZ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 20/10.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΑΚΡΟΑΜΑ FM 97,8 MHZ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΑΚΡΟΑΜΑ FM 97,8 MHZ

Αντικαταστάθηκε από: 

METROPOLIS

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο