Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3391
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: COSMOS FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 14/26.2.07 ΒΝΛ.ΑΠΟΦΑΣΗ 462/18.9.07 - ΔΙΑ ΤΗΣ 853/2011 ΑΠΟΦ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 21/2-2-2015 ΑΠΟΦ ΕΣΡ ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ Η 462/18.9.2007 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καβάλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: COSMOS FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: COSMOS FM

Αντικαθιστά : 

U.R.P

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

U.R.P. 92,6

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο