Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3390
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: U.R.P. 92,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ14/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 14/26.2.07 ΒΝΛ.ΑΠΟΦΑΣΗ 462/18.9.07 - ΔΙΑ ΤΗΣ 853/2011 ΑΠΟΦ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 21/2-2-2015 ΑΠΟΦ ΕΣΡ ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ Η 462/18.9.2007 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2114/25.2.2014
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 92,6MHz ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ / 403/16.7.2012
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 7551/29-10-2015 ΑΛΛΑΓΗ ΔΤ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΛ
Νομός: Καβάλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 20 ΤΚ 65201 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510229355
Φαξ: 2510229355
Φορέας: 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Αντικαθιστά : 

COSMOS FM

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο