Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1242
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 20 ΤΚ 65201 ΚΑΒΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2510229355
Φαξ: 2510229355
Σταθμός: 

U.R.P. 92,6

Νομός: Καβάλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο