Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3422
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΝΟΡΑΜΑ FM 101,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ83/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 83/23.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12934/24.09.07
Συχνότητα: 101,8 ΔΡΟΣΕΡΟ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 877/5-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 698/1-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8 ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Τηλέφωνα: 2463027308
Φαξ: 2463021677
E-mail: pano1018@gmail.com
Φορέας: 

EΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Διακριτικός τίτλος: EΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο