Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1274
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: EΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Διακριτικός τίτλος: EΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8 ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Τηλέφωνα: 2463027308
Φαξ: 2463021677
E-mail: info@panoramafm.gr
Σταθμός: 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ FM 101,8

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο