Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3429
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: GOLDEN RADIO 103,7 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/238
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΑΠΟΦ 106/2017 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΥΠ. ΤΥΠ. 21957/Ε1/3982/12-10-2001 15832/Ε1/3179/3-7-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13432/03.10.07
Συχνότητα: 103,7 ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 400/27-1-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κοζάνης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Β΄ ΤΟΜΕΑΣ 30 ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Τηλέφωνα: 2463029324
Φαξ: 2463055089
E-mail: aggelikimouka@gmail.com
Φορέας: 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΚΑ

Διακριτικός τίτλος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΚΑ

Αντικαθιστά : 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 103,7 FM

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο