Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3430
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 103,7 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 21957/Ε1/3982/12-10-2001 15832/Ε1/3179/3-7-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κοζάνης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 103,7 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 103,7 FM

Αντικαταστάθηκε από: 

GOLDEN RADIO 103,7 FM

Νομός: Κοζάνης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο