Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3452
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/256
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17731/Ε/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14080/12.10.07
Συχνότητα: 104,2 ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΑΣ
Νομός: Σερρών
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΚΑΔΙΟΠΟΛΕΩΣ 19 ΤΚ 621 25 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνα: 2321038690 | 2321097969
Φαξ: 2321097968
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΞΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΞΟΠΟΥΛΟΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο