Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1303
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΞΟΠΟΥΛΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΞΟΠΟΥΛΟΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΡΚΑΔΙΟΠΟΛΕΩΣ 19 ΤΚ 621 25 ΣΕΡΡΕΣ
Τηλέφωνα: 2321038690 | 2321097969
Φαξ: 2321097968
Σταθμός: 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ FM 104,2

Νομός: Σερρών

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο