Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3528
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FLASH ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 107/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χαλκιδικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: FLASH ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FLASH ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ZOO RADIO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο