Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3527
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ZOO RADIO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 739
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 107/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Χαλκιδικής
Φορέας: 

Ρ/Σ: ZOO RADIO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ZOO RADIO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αντικαθιστά : 

FLASH ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

METROPOLIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο