Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3526
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: METROPOLIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ107/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 107/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15001/19.10.08
Συχνότητα: 87,8 ΒΑBΔΟΣ
Νομός: Χαλκιδικής
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 28 - ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
Τηλέφωνα: 2373024024
Φαξ: 2373024024
Φορέας: 

ΓΚΑΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΓΚΑΒΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αντικαθιστά : 

ZOO RADIO ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Νομός: Χαλκιδικής

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο