Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3549
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΒΕΝΟΣ FM 106,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΑΠ. 388/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 388/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14924/19.10.07 14968/19.10.07
Συχνότητα: 106,7 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΠΑΡΟΥ
Νομός: Κυκλάδων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ «ΓΚΙΚΑ» ΤΚ 84400 ΠΑΡΟΣ
Τηλέφωνα: 2284028150 | 2284028151 | 2284028152
Φαξ: 22840-24405
Φορέας: 

ΔΡΑΓΑΤΗΣ-ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ο.Ε. (ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ Ο.Ε.)

Διακριτικός τίτλος: ΔΡΑΓΑΤΗΣ-ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ο.Ε. (ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ Ο.Ε.)

Αντικαθιστά : 

ΖΗΤΑ FM

Νομός: Κυκλάδων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο