Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1398
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΔΡΑΓΑΤΗΣ-ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ο.Ε. (ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ Ο.Ε.)
Διακριτικός τίτλος: ΔΡΑΓΑΤΗΣ-ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ο.Ε. (ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ Ο.Ε.)
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ - ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ «ΓΚΙΚΑ» ΤΚ 84400 ΠΑΡΟΣ
Τηλέφωνα: 2284028150 | 2284028151 | 2284028152
Φαξ: 22840-24405
Σταθμός: 

ΕΒΕΝΟΣ FM 106,6

Νομός: Κυκλάδων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο