Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3586
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MY RADIO 89,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ4/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 4/14.1.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14528/17.10.07 14644/18.10.07
Συχνότητα: 89,6 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 46 ΤΚ 20100
Τηλέφωνα: 2741076101
Φαξ: 2741076902
E-mail: info@myradionet.gr
Φορέας: 

L.D MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: L.D MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

RADIO DREAM

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο