Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1435
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: L.D MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: L.D MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 46 ΤΚ 20100
Τηλέφωνα: 2741075860 | 2741075861 | 2741076901
Φαξ: 2741076902
Σταθμός: 

MY RADIO 89,6

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο