Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3604
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: JUST 96,4
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/348
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17810/Ε1/3185/18.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14282/16.10.07
Συχνότητα: 96,4 ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ
Επικαιροποίηση στοιχείων : Α.Π 2305/4-3-2014 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ EMAIL-ΑΠ 4720/11-6-2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ--ΑΠΟΦ 223/24.6.2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΟΕ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΠ 2230/6-5-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ-ΑΠ 831/2-2-2017 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Κορινθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 40 ΤΚ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλέφωνα: 2741110308
E-mail: just@just964.gr
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΚΑΡΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΚΑΡΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΠΡΩΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 96,4

Νομός: Κορινθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο